Produkter

Kontakt oss

Produkt nr.1

Metallco Aluminium AS produserer sekundærstøpelegeringer i aluminium for støpeindustrien. Alle legeringer blir støpt ut i barrer som veier ca 7 – 8 kg hver. Barrene blir stablet i bunter på med barrer som labanker under bunten som gir enkel trucktransport. Buntene strappes med plastbånd (3 stk) og får en samlet vekt fra 800 til 1000 kg, avhengig av kundens ønsker.

Målene til en pall er ca 750 x 750 x 800-1000mm.

Støpelegeringer blir brukt til produksjon av forskjellige bildeler, deler til motorer eller batterikasser for elbiler. Elektronikk: mobiltelefoner, basestasjoner og datautstyr. Husholdning: Stekepanner og mange andre ting.

Det som er bra med aluminium er at det er veldig lett å gjenvinne, og det kan gjenvinnes igjen og igjen ved bare å bruke 5 - 10 % av energien som brukes til å produsere aluminium fra aluminiumoksid. All vår produksjon er basert på å smelte brukt aluminium (skrap). Ved å blande sammen forskjellig skrap, kan vi lage forskjellige legeringer til mange formål.

Legeringene kan deles opp i følgende kategorier:

  • Lettflytende legeringer, fra 6 - 13 % med Silisium.
  • Korrosjonsbestandige legeringer, fra 3 - 10 % med Magnesium.
  • Selvherdende legeringer, fra 5 % Zink og 1 % Magnesium.
  • Legeringer som kan bli herdet, med 6 – 13 % Silisium og ca 0,4 % Magnesium.

Kontakt oss for å få en oversikt over alle legeringer og veiledning for hvilken legering du skal velge for ditt formål.

Produkt nr.2

Smelting av komplekse aluminium legeringer, spon med olje, emulsjoner og oljeholdig skrap, alt med ingen utslipp og veldig høyt utbytte. Støpes ut i sugger. Blir alltid levert med analysesertifikat.