Produkter

Produkt nr.1

Metallco Aluminium AS produserer sekundærstøpelegeringer i aluminium for støpeindustrien. Alle legeringer blir støpt ut i barrer som veier ca 6-7KG hver. Barrene blir pakket på tre-labanker og strappet med plastbånd (3 stk) og får en samlet vekt fra 900 til 1100 kg, avhengig av kundens ønsker.
Hver pall vil deretter bli dekket til med pallehetter. Målene til en pall er ca 600 x 1200 x 800-1000mm.
Støpelegeringer blir brukt til å lage bildeler som manifoiler, forgasser, takræling for biler, eletriske produkter, mobiltelefoner, divers utstyr til kjøkkenet, biter og deler til båter og skip, lamper og mye mer. Du finner aluminiumslegeringer i nesten alle moderne anvendelser/produkter.
Det som er bra med aluminium er at det er veldig lett å legere, og det kan gjenvinnes igjen og igjen ved bare å bruke 5 - 10 % av energien som brukes til å produsere aluminium fra aluminiumoksid. All vår produksjon er basert på å smelte brukt aluminium (skrap).
Ved å blande sammen forskjellig skrap, kan vi lage forskjellige legeringer til mange formål.

Legeringene kan deles opp i følgende kategorier:

  • Lettflytende legeringer, fra 9 - 13 % med Silisium.
  • Korrisjonsbestandige legeringer, fra 3 - 10 % med Magnesium.
  • Selvherdende legeringer, fra 5 % Zink og 1 % Magnesium.
  • Legeringer som kan bli herdet, med 6 - 10 % Silisium og ca 0,4 % Magnesium.

Produkt nr. 2

Smelting av komplekse aluminium legeringer, spon med olje, emulsjoner og oljeholdig skrap, alt med ingen utslipp og veldig høyt utbytte.
Støpes ut i sugger. Blir alltid levert med analysesertifikat.