Om oss

Metallco Aluminium AS produserer sekundær aluminium støpelegeringer. Dette er aluminiumlegeringer som brukes av støperier over hele verden. Alle legeringene er produsert ut ifra gjenvunnet (resirkulert) aluminium.

Råvarene er aluminium fra gjenvinningsbedrifter, og er materialer som spon, kapp, klipp og andre komponenter fra forskjellige type produkter.

Kontakt oss

Metallco Aluminium AS ble grunnlagt i 1992

Firmaets navn var da Toten Metallgjenvinning AS, i dag heter vi Metallco Aluminium AS og er et heleid selskap av Metallco Oppland AS.

Metallco Aluminium AS har pr i dag en produksjonskapasitet på ca 20.000 tonn aluminium støpe legeringer. Alt dette blir støpt ut i barrer og automatisk stablet på paller på ca 1000 kg. Hovedmengden av kunder ligger i Norge, Sverige, Danmark og Tyskland.
Til denne produksjonen har Metallco Aluminium AS tre gassfyrte smelteovner, hvorav en er en roterende smelteovn for gjenvinning av aluminiumslagg.

I tillegg produserer Metallco Aluminium opptil 5000 tonn med omsmelting for kunder. Det er hovedsakelig spon og oljeholdig skrap som tørkes og smeltes i en elektrisk induksjonsovn.

Ansatte

For tiden er vi ca 25 ansatte. Produksjonen går på en 4-skiftsordning. Fem personer jobber i administrasjonen, en formann og resten er produksjons- og vedlikeholdsansatte.

HMS

Når du er ansatt hos Metallco Aluminium AS må du gå igjennom en viktig opplæring for å opprettholde et høyt sikkerhetsnivå. Noe som er høyst nødvendig når du jobber med flytende aluminium. Det er høyt fokus på sikkerhet ved bedriften.

Miljø

All avgass fra ovnene går gjennom et stort posefilter, vi tilsetter kalk og aktivt kull for å absorbere gassformige komponenter. Vi har et system som gjør at alle røykgasser brennes opp før det kommer til filteret.

Tom Bjerregård

Daglig leder

414 14 372
tom.bjerregard@metallco.com

Inge Morten Kveen

Produksjonssjef

951 25 827
inge.morten@metallco.com

Lasse Jensen

Logistikk

930 36 246
lasse@metallco.com

Tommy Skaugerud

Leder varemottak og lager

476 35 499
tommy@metallco.com